مدير عامل: آقاي محمد موحدخواه
داراي بيش از 20 سال سابقه شغلي مرتبط با امور بخش کشاورزي بوده و به مدت 5 سال مدير عامل شرکت پشتيباني امور دام کشور فعال بوده است
وي جزو سهامداران اصلي شرکت و مدير عامل شرکت از ابتداي تاسيس (سال 1384) مي باشد
صفحه اصلي                                 
درباره ما
تماس با ما
     :English:
صفحه اصلي
درباره ما
تماس با ما
معرفي اعضاء
Copyright © 2010 by Hamid Movahedkhah  ·  All Rights reserved .
مدير مالي: آقاي سوادکوهي
داراي بيش از 30 سال سابقه کاري در شرکت هاي معتبر در زمينه امور مالي و حسابداري مي باشد
مسئول فني و تدارکات: آقاي حميد موحدخواه
داراي مدرک مهندسي در رشته کامپيوتر و از دو سال قبل بعنوان مسئول فني و تدارکات در شرکت دادار مشغول بکار مي باشد
مدير اداري: آقاي سيد حسين صدري
داراي 30 سال سابقه مديريت در جهاد کشاورزي از جمله مدير اداري مالي شرکت پشتيباني امور دام کشور بمدت 5 سال و مديريت عامل شرکت جهاد نصر بمدت 10 سال، بوده و در حال حاضر مدير اداري و مالي شرکت مي باشد
مدير فروش: آقاي ابوالحسن خديوي
داراي بيش از 30 سال تجربه در امور تهيه، نگهداري و توزيع مواد و محصولات بخش کشاورزي مي باشد. وي مدت 5 سال به سمت مدير عامل شرکت توليد و بسته بندي گوشت کشور بوده است و از چهار سال قبل به عنوان مدير فروش در شرکت دادار فعال مي باشد
مدير خريد و بازرگاني خارجي: آقاي مجيد موحدخواه
نخستين کارمند شرکت دادار که از ابتداي تاسيس شرکت حضور داشته و در حال حاضر عنوان مدير بازرگاني شرکت دادار را دارد
مدير کنترل کيفيت: آقاي عبدالحميد دهقان
داراي مهندسي دامپروري و  فوق ليسانس  مديريت  و  داراي  بيش  از  30  سال سابقه کاري و مديريتي مانند معاونت امور دام سازمان جهاد  کشاورزي  در استان سيستان و بلوچستان،  مدير  شعبه شرکت توليد و بسته بندي در اصفهان، مدير کل پشتيباني و امور دام استان مرکزي و به مدت 5 سال عضو هيات مديره  موظف شرکت  توليد  بسته بندي گوشت کشور بوده و  در  حال  حاضر مدير کنترل کيفي شرکت دادار مي باشد